Bli støttemedlem!

Foto: Jannicke Hope

Hvorfor trenger Tvillingforeningen støttemedlemmer?

  • Vi en liten forening som siden 1984 har arbeidet for å sikre helseopplysninger om flerlinger/ flerlingsvangerskap/ foreldrerollen, samt politisk med saker som berører flerlingfamilier. Vi har jobbet frem rettigheter som hele 17 uker ekstra permisjon til tvillingforeldre og 46 ukers ekstra permisjon til trillingforeldre, og står stadig på for både å beholde men ikke minst utvikle disse rettighetene.  
  • Vi tilbyr medlemmer kvalifisert og gratis veiledning, støtte eller en hyggelig samtale med en av våre veiledere -uansett hva de står i som tvilling- og flerlingforeldre.
  • Vi tilbyr tvillingforberedende kurs før fødsel (et kurs vordende tvillingforeldre ikke vil være foruten) og ulike kurs i tvillingspesifikke utfordringer slik som: Sammen eller hver for seg (i skole og barnehage), Hvordan håndtere foreldre utfordringer og regulering av fleringer, utvikling hos premature barn m.m. Vi tilbyr også kurs om tvillinger og flerlinger til fagpersoner over hele Norge.
  • Vi arrangerer sosiale og lærerike treff og samlinger for flerlingfamilier og flerlingforeldre. Her kan vi bla. nevne den årlige Tvillingdagen 22 august , sommerarrangement for hele familien, Mammahelgen (her fyller vi på batteriene) og mye mer. Alt annonseres i medlemsappen, på hjemmesiden vår og på facebook. Alt for å skape et felleskap for både foreldre og barn!
  • Vi holder oss faglig oppdaterte på det internasjonale arbeidet på flerlinger, og samarbeider med ICOMBO (The International Council of Multiple Birth Organisastions). 

Alt vårt arbeid utføres med begrensede ressurser og frivillig innstas. 

Alle midler vi får inn går til å opprettholde og videreutvikle våre tilbud og drift av foreningen.

Støttemedlemskap gjelder pr kalenderår (jan-des) og er for alle som vil støtte vårt viktige arbeid og lære mer om flerlinger.
Vi håper dere vil støtte oss ved å betale 99,- 

Fyll ut skjema nedenfor og bli støttemedlem i dag!
Støttemedlemmer får tilgang til vårt medlemsnett, der finner dere artikler om ulike tvillingtyper, tvillingeres utvikling og forskning for å nevne noe.

 

Medlem
Felt merket med rød strek er obligatorisk og må fylles ut.